piątek, 18 lipca 2014

Program partnerski z bliska. Zalety i wady


program partnerski

Program partnerski – wyrażenie odmieniane przez wszystkie przypadki w branży internetowej. Przyjrzyjmy się mu z bliska, zastanawiając nad zaletami i wadami tegoż rozwiązania. Dla nieobeznanych już tłumaczymy, że jest to umowa bazująca na współdziałaniu pomiędzy sprzedawcą faktycznym – czyli nami, właścicielami strony internetowej – a partnerem. Dzięki temu udaje się pozyskać większą ilość klientów, a tym samym zysków.


Dlaczego w program partnerski warto wejść? Z perspektywy partnera, trzeba tu wspomnieć o prowizjach od nakłonienia potencjalnego klienta do wypełnienia jakiejś ankiety bądź innego zadania, które program obejmuje. Poza tym za każdego klienta wchodzącego i klikającego w baner przysługuje jakaś groszowa stawka, a po trzecie wreszcie – partnerowi przysługuje (skądinąd największa) prowizja za nakłonienie klienta do zrealizowania konkretnej inwestycji.

A jak na program partnerski powinna spojrzeć firma? Tu jest to o tyle oczywiste, że sprzedaje ona większą ilość produktów w rozumieniu sprzedaży bezpośredniej. Ważne jest, że – w przeciwieństwie do innych rozwiązań marketingowych – to PP obarcza odpowiedzialnością za niepowodzenie partnera. To on traci za brak skuteczności. Poza tym jest to szansa na dotarcie do stron internetowych, których tematyka wiąże się z naszą działalnością, a – jeśli rozbudujemy sieć PP – istnieje duże prawdopodobieństwo, że nasi partnerzy sami zaczną pozyskiwać innych partnerów. Reasumując, PP to świetny sposób na wykorzystanie potencjału internetowego i wszystkiego, co się zeń wiąże.